Ladda ner e-bok

E-bok: Komplett guide till affärsdrivande inbound marketing-kampanjerSå skapar du en affärsdrivande inbound marketing strategi

Inbound marketing är ingen trend längre utan en etablerad strategi för att attrahera, engagera och få nya kunder via nyttjande av digitala kanaler. Det handlar om att kombinera aktiviteter online och offline för att stötta kunden i den digitala köpresa de går igenom. Med inbound attraherar du din målgrupp med värdeskapande innehåll som kunderna vill ta del av. Du förtjänar därmed deras intresse och uppmärksamhet på ett sätt som skapar lönsamma och långsiktiga relationer. 

 

Med denna e-bok får du kunskap om:

  • Grunden i inbound marketing-filosofin. Vad innebär det att jobba med inbound egentligen?

  • Hur du kommer igång med inbound marketing i din organisation.

  • Hur du gasar och skalar upp er inbound marketing när ni väl har satt grunderna.

 

Trevlig läsning!