Ladda ner guiden

Bokbild guide målgruppsanalysSå skapar du en kvalitativ målgruppsanalys

En av de viktigaste delarna i din marknadsföring är att veta vem det är du försöker nå och hur det ska gå till. I den här guiden går vi igenom steg för steg hur du genomför en kvalitativ målgruppsanalys och tar fram era buyer personas.

  • Steg 1 – formulera din hypotes
  • Steg 2 – samla in data och analysera
  • Steg 3 – sammanställ, segmentera och skapa buyer personas
  • Steg 4 – vidareutveckla

Trevlig läsning!